STRONA GŁÓWNA

Szanowni Państwo,

 

Instytut Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ma zaszczyt zaprosić na          II międzynarodową konferencję naukową pod tytułem ZABEZPIECZENIE EMERYTALNE.

Konferencja odbędzie się we Wrocławiu, ul. Uniwersytecka 22/26 (sala 119A—Sala Rady Wydziału, budynek A Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii), w dniach 3-4.11.2016.

Wyrażamy przekonanie i nadzieję, iż przy Państwa udziale wyżej wymieniona konferencja stanowić będzie ważny impuls dla pogłębienia współpracy środowiska nauki i praktyki, w tym biznesu.

Patronat honorowy nad konferencją objął Rzecznik Finansowy. Z kolei Patronat medialny sprawuje Economic and Environmental Studies. Organizatorami są Uniwersytet Wrocławski, Urząd Statystyczny we Wrocławiu, Siauliu Universitetas.

Partnerem konferencji jest Izba Gospodarcza Towarzystw Emerytalnych.

 

Pozostając w nadziei na spotkanie z Państwem podczas tego wydarzenia, łączymy wyrazy szacunku.

prof. dr hab. Urszula Kalina-Prasznic (Przewodnicząca)

dr Mariusz Dybał  (V-ce przewodniczący)