STRONA GŁÓWNA

Szanowni Państwo,

 

Instytut Nauk Ekonomicznych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego ma zaszczyt zaprosić na          III międzynarodową konferencję naukową pod tytułem ZABEZPIECZENIE EMERYTALNE.

Konferencja odbędzie się we Wrocławiu, ul. Uniwersytecka 22/26 (sala 119A—Sala Rady Wydziału, budynek A Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii), w dniach 8-9.11.2018.

Wyrażamy przekonanie i nadzieję, iż przy Państwa udziale wyżej wymieniona konferencja stanowić będzie ważny impuls dla pogłębienia współpracy środowiska nauki i praktyki, w tym biznesu.

Partnerem konferencji jest Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

 

Pozostając w nadziei na spotkanie z Państwem podczas tego wydarzenia, łączymy wyrazy szacunku.

dr Mariusz Dybał  (Przewodniczący)